Pondelok 22. 9. 2014

VITAJTE!

 • ZAČÍNA PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ V CVČ

  V uplynulom týždni dostal každý žiak školy vzdelávací poukaz na záujmové vzdelávanie. Aj naša škola je poskytovateľom záujmového vzdelávania v novozriadenom Centre voľného času (CVČ) a ponúka niektoré tradičné ale aj nové záujmové útvary nielen pre žiakov školy. Termín pre rozhodnutie, 19.09.2014, sa už blíži. Aby sa vám ľahšie rozhodovalo, prinášame ponuku záujmových útvarov, spolu s časovým rozvrhom, aj na tomto mieste: rozvrh_cvc.pdf. Ak vás naša ponuka oslovila a rozhodnete sa navštevovať niektorý záujmový útvar, je potrebné vyplniť žiadosť o prijatie do cvč v súlade s pokynmi uvedenými na zadnej strane. V prípade potreby viete žiadosť stiahnuť aj tu: cvc_ziadost_2014_15.pdf. Pravidelná záujmová činnosť v CVČ je spoplatnená v súlade s aktuálnym znením §14 a 15 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice a ktorej úplné znenie nájdete na internetovej stránke nášho mesta.

 • ZAČÍNAME

  Po dvoch mesiacoch prázdnin sa opäť stretneme v škole, 2.septembra 2014, o 8:00 hod. Čaká nás slávnostné otvorenie školského roka, zvítanie sa s kamarátmi a možno aj s novými spolužiakmi. Zavítajú k nám aj veľmi vzácni hostia, ale viac vám už v tejto chvíli neprezradíme. Veľmi sa tešíme aj na našich najmenších, na prváčikov. Ich zoznam bude zverejenený na vstupných dverách školy najneskôr v stredu, 27. augusta 2014 po 14:00 hod. Neľakajte sa, nebudeme v škole celý deň, len do 10:30 hod. Obedovať však ešte v škole nebudeme. Variť sa začne až od stredy, 3.septembra 2014, preto sa nezabudnite na obedy prihlásiť u pani vedúcej školskej jedálne. Školský klub detí začne prevádzku tiež od stredy, 3. septembra 2014, no nezabudnite, že aj tam je potrebné prihlásiť sa.

 • PRÁZDNINY

  Opäť sa symbolicky zatvárajú brány školy, prichádza obdobie zaslúženého odpočinku a regenerácie síl. S učebnicami, ktoré vás 10 mesiacov sprevádzali na ceste poznávania ste sa rozlúčili a o pár minút necháte za chrbtom i školskú bránu. Začnú prázdniny, čas, na ktorý sa už všetci tešíme. Teda pekné prázdniny a dovolenky všetkým !

 • JANOVÍK - RANČ CORNU

  V utorok, 24.6.2014,  absolvovali žiaci prvého a druhého ročníka jednodňový výlet neďaleko Košíc, v malej dedinke Janovík na ranči Cornu. V areáli sú umiestnené domy obyvateľov  skutočného slovenského vidieka. V janovíckom westernovom mestečku sa nachádza deväť verných kópií drevených zrubov z čias amerického Divokého Západu. Nechýba tam typický  westernový salón, hotel, banky, pošta, poštový úrad a samozrejme krásne kone. Žiaci mali možnosť vidieť ako sa treba starať o kone, dozvedeli sa čím kŕmia na ranči zvieratká. Mali možnosť nahliadnuť do krytej jazdiarne, do stajne a tiež zajazdiť si na koníkoch. Keďže ľudia  na ranči rátajú aj s detskými návštevníkmi, majú tam aj detské ihrisko. Deti si tam zasúťažili  a do sýtosti sa vyšantili. Výlet sa vydaril. Veď je to vidieť aj na tvárach deťúreniec vo fotogalérii.

 • EXKURZIA V ZUŠ NA IRKUTSKEJ

  Počas hodín výtvarnej výchovy zavítali žiaci V. A do Základnej umeleckej školy na našom sídlisku. Túto školu navštevujú aj talentovaní žiaci s vyhraneným záujmom o výtvarné činnosti. Piataci si prehĺbili svoje vedomosti o technikách: kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s materiálom, dekoratívne činnosti a fotografia. Exkurzia žiakov zaujala a v závere sme vyhodnotili tie najzaujímavejšie práce. Veríme,  že práce inšpirovali žiakov tak, že v budúcom školskom roku budeme ešte úspešnejší vo výtvarných súťažiach.

 • NA DOPRAVNOM IHRISKU

  V pondelok, 16.6. a v utorok, 17.6. sa žiaci 1. stupňa zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. Dopravná výchova pre žiakov ZŠ je zameraná na zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách a na praktický nácvik získaných vedomostí v simulovaných situáciách. Naši žiaci absolvovali teoretickú aj praktickú časť. Samozrejme zaujímavejšou bola pre žiakov práve praktická časť. Každý žiak dostal prilbu a bicykel. Na bicykli si prakticky vyskúšali ako správne zvládnuť náročnú cestnú premávku, ako sa musia dokázať sústrediť na dopravné značky umiestnené popri ceste, či aké dôležité je rešpektovať svetelnú signalizáciu. Úplný záver bol však najlepší. Žiaci získali cyklistický preukaz a vyšantili sa na detskom ihrisku v areáli.

 • NA JARMOKU

  Vo štvrtok 12. júna sa žiaci IV. B triedy  v rámci regionálnej výchovy išli pozrieť na 5. ročník Jazerského remeselného jarmoku medzi blokmi. So záujmom si prezreli prácu ľudových remeselníkov - rezbárov, keramikárov, drotárov, šperkárov a maliarov na hodváb z blízkeho regiónu. Zapojili sa do súťaže „Kráľ remesiel“ , kde hlasovaním vyjadrili svoj názor na najzaujímavejšieho remeselníka. Zakúpili si tiež malé darčeky, ktorými potešia svojich blízkych.

 • MODELKA

  CVČ aj v tomto roku organizovalo súťaž Modelka roka. Súťaže sa zúčastnili dievčatá z VIII.A triedy, Kristína Tonková, Lea Vargová a Miroslava Demianičová. Vo veľmi silnej konkurencii si overili napr. aj to, ako sú na tom s chôdzou na vysokých podpätkoch, nakoľko ich vie zaskočiť tréma, či ako sa im darí v komunikácii. Túto súťaž absolvovali prvýkrát a  Mirka Demianičová to zvládla výborne, veď obsadila 2.miesto. Prajeme veľa úspechov a šťastný krok na prehliadkach.

 • KEVEDKO

  V súťaži Kevedko alebo 'Ten čo vie o Košiciach všetko', nás v tomto ročníku reprezentovali dve družstvá. Žiačky zo VI.A triedy, Julka Duždová, Klaudia Glajcová a Radka Straková a žiačky z VIII.A triedy, Miroslava Demianičová, Andrea Dzubáková a Martina Gajdošová. Úspešnejšie bolo družstvo VIII.A triedy, ktorému k umiestneniu na stupni víťazov chýbal len jediný bod. Ďakujeme a blahoželáme!

 • DEŇ ŠLABIKÁRA

   29.máj 2014 bol pre prvákov veľkým dňom. Spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou oslávili Deň šlabikára. V tento deň mali možnosť predviesť svojím rodičom a všetkým blízkym svoje čitateľské zručnosti. Aj napriek prítomnej tréme, zvládli túto úlohu na výbornú a ako „čerešničku na torte“ pridali krátky kultúrny program. Myslím si, že všetci rodičia boli potešení a hrdí na svoje ratolesti  a ja, triedna pani učiteľka, im do budúcnosti prajem, aby nezanevreli na čítanie a svoje doterajšie čitateľské zručnosti zveľaďovali a využívali v živote čo najčastejšie - veď na svete je toľko úžasných kníh.... 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria