PRESNÝ ČAS

VITAJTE!

 • Ďalší deň „Pestrého týždňa“ prebiehal vo vyučovaní najmä cudzích jazykov. Do vyučovacieho procesu sme začlenili čo najviac „english words“. Návšteva Jeffa Talleyho priamo z Ameriky nám tento deň ešte viac spestrila. Šiestakom vyrozprával príbeh o Erikovi zo vzdialenej Afriky, ktorý sa v ťažkých podmienkach a područí despotického strýka vypracoval na človeka s dobrým postavením a dnes už pomáha iným okolo seba. So štvrtákmi si „zakonverzoval“ na všeobecné témy. Prítomnosť tohto vzácneho človeka pôsobiaceho v súčasnosti v Tabačke - Kulturfabrike ešte viac utvrdila žiakov v presvedčení, že znalosť cudzích jazykov je pre ich ďalší praktický život nevyhnutná. Veríme, že prázdninové dni využijú aj na to, aby sa zdokonalili v angličtine a nabudúce sa viac zapájali do rozhovorov.

 • Dnes sme sa zúčastnili vernisáže putovnej výstavy „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“. Kurátorka výstavy, lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO a členka Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej PhDr. Gabriela Čiasnohová už od rána priblížila žiakom v medailóne život a tvorbu najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu, majstra Kostelníčka (občianskym menom Štefan Leonard Kostelničák). V tvorivých dielňach sa žiaci oboznámili s druhmi a tvorbou slovenského ornamentu. Pani Čiasnohová predstavila a stručne hovorila o múzeu Humno i činnosti ZOR Matice slovenskej. Prítomným popísala i historické udalosti z dejín Slovenska, ktoré sa odrazili v tvorbe umelca na vystavovaných ukážkach z jeho tvorby. Predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej (ZOR MS), Ing. Mgr. Anton Meteňko, PhD., na základe aktivity žiakov a úrovne vytvorených prác očakáva, že viacerí žiaci školy sa zapoja do 6. ročníka výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov určenej najmä žiakom a študentom košických škôl. Na tejto výstave už viacerí naši žiaci, ale aj pedagógovia dosiahli pekné ocenenie.

 • Celkom sa nám vydaril. Malí, ale najmä veľkí, pani učiteľky prišli oblečení v sukniach a košeliach. Naposledy sme tento deň zrealizovali pri návšteve divadla a teraz sme chceli dať punc sviatočnosti nášmu „Pestrému týždňu“.

  Umiestnenie v rámci tried - najviac žiakov v sukniach a košeliach: 1.miesto - V. A, 2.miesto - VI. A, 3.miesto - VII. A.

 • V pondelok sme sa venovali téme financií. Dozvedeli sme sa kedy a ako vznikli peniaze, prečo sú pre nás dôležité a učili sme sa hospodárne ich využívať ba dokonca aj zhodnocovať. Síce iba vo finančnej hre, ktorú pre nás pripravili študenti SSOŠ na Bukoveckej ulici, ale bolo to veľmi zaujímavé. Spolu s pedag´ggmi a študentmi z OA na Polárnej ulici sme rozoberali rôzne formy platobného styku, podpísali našu prvú cvičnú pracovnú zmluvu. Zistili sme, že sa v tejto oblasti máme ešte veľa čo učiť a dúfame, že v týchto projektových dňoch budeme pokračovať.

 • Pestrý týždeň sme odštartovali netradične v piatok - Dňom športu. Už o 9 hodine k nám zavítali deti z MŠ na Azovskej ulici. Učiteľky telesnej výchovy spolu so šiestakmi pre nich pripravili testy na overenie telesnej zdatnosti v šiestich disciplínach. V telocvični teda bolo naozaj veselo. Škôlkari  behali okolo kužeľov, podliezali farebné tyče, skákali do diaľky, hádzali loptou a overovali si svoju ohybnosť aj výdrž. Študentky SSOŠ Delfín si s nimi ešte na záver zahrali rôzne pohybové hry spojené so spevom.

 • Už sa síce začali okresné kolá predmetových olympiád, ale my vám vieme zverejňovať zatiaľ iba výsledky školských kôl. Jedným z nich bolo aj školské kolo Dejepisnej olympiády. Súťažili v ňom žiaci 6.-8.ročníka. Najlepšími z nich boli:

  6.ročník:

  1.miesto - Viktória Sasáková  2.miesto - Patrícia Seligová

 • Od januára je naše mesto Európskym mestom športu, preto sme ho odštartovali, ako inak, prvým turnajom roka. Zasúťažili si chlapci 3.-9.ročníka v typickej chlapčenskej loptovej hre, vo futbale a boli rozdelení do dvoch kategórií. Prvú kategóriu tvorili žiaci 3.-6. ročníka, druhú kategóriu žiaci 7.-9. ročníka. V oboch kategóriách sme okrem umiestnenia družstiev vyhlásili aj najlepšieho brankára a strelca. Tu sú výsledky:

 • Vo štvrtok 14. januára 2016, sme usporiadali školské kolo v umeleckom prednese slovenských povestí, Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V I. kategórii najmladších žiakov sa na 1. mieste umiestnil Peter Jožefi z 2.A triedy a na 2. mieste Janka Matúšová taktiež z 2. A triedy. V II. kategórii starších žiačok sa na 1. mieste umiestnila Ema Baculíková a na 2.mieste Sára Murgašová zo 4.A triedy. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do školského kola ďakujeme a víťazom gratulujeme. Budeme im držať palce v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 27.1. 2016.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, v spolupráci s našou základnou školou, pripravil pre našich žiakov dňa 12.januára besedu o ústnej hygiene. Besedy sa zúčastnili žiaci druhého a štvrtého ročníka. Žiaci sa dozvedeli prečo je dôležité dodržiavať dôkladnú hygienu ústnej dutiny. Získali informácie o správnej technike čistenia zúbkov ako prevencii voči zubným kazom. Žiaci sa ďalej dozvedeli  ako často a ako dlho si majú umývať zuby, ako často je potrebné meniť zubnú kefku, či aj to, ktoré potraviny najviac škodia našim zubom. Na záver si deti pozreli kreslenú rozprávku s výchovným zameraním  - „Maškrtná veverička.“

 • Dňa 12. januára 2016 sa v našej škole stretli žiaci šiesteho a siedmeho ročníka s pracovníčkami RÚVZ na workshope venovanom poskytovaniu prvej pomoci. Spoločne sa venovali témam: zastavenie krvácania, kontrola životných funkcií pri nehode či úraze, prvá pomoc pri rôznych poraneniach, vybavenie lekárničky ako aj znalosti dôležitých kontaktných telefónnych čísel. Téma prvej pomoci sa dotýka všetkých. Žiaci pochopili nutnosť osvojenia si správnych zásad poskytovania prvej pomoci, pretože nikto z nás nevie, kedy to bude potrebovať použiť v praxi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria