PRESNÝ ČAS

VITAJTE!

 • BOTANIKIÁDA je úspešný projekt Botanickej záhrady UPJŠ V Košiciach, ktorého cieľom je usporiadať príťažlivé podujatia pre žiakov a učiteľov zároveň, zapojiť do projektu talentovaných piatakov v oblasti prírodných vied a ešte viac ich motivovať k štúdiu. Našim žiakon sa zapáčilo, že aj zábavnou  formou môžu informovaní o význame rastlín, o novinkách pri ich pestovaní alebo o ochrane a tvorbe životného prostredia. No a keď si pritom môžu aj zasúťažiť o zaujímavé ceny, je to ešte lákavejšie. Naši piataci, Lenka Mikovčáková a Filip Balogh sa veľmi radi zúčastnili regionálneho kola tejto súťaže s podtitulom TAJOMNÉ RASTLINY a veru sa to aj oplatilo. Filip Balogh bol úspešným riešiteľom a k úspechu mu osobne zablahoželal aj pán riaditeľ Botanickej záhrady. Filip sa tešil z pekných cien a my ostatní sme sa tešili z príjemne prežitého dňa bohatého na zážitky i vedomosti. Ďakujeme.

 • Dňa 26.5.2016 sme sa zúčastnili súťaže mladých literárnych tvorcov poézie a prózy, RÚFUSOVE BOHDANOVCE. Cestovali sme do Bohdanoviec, kde sa súťažilo v troch kategóriách. Aj keď to bol už šiesty ročník súťaže, mali sme premiéru. A tá sa naozaj vydarila. Vlastnou tvorbou nás reprezentovala Timea Belišová zo VII.A triedy, ktorá vo svojej kategórii obsadila prvé miesto. Z dosiahnutého úspechu sa úprimne tešíme, mladej autorke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov a úspechov v podobných súťažiach.

 • Opäť sa tešíme zo športových úspechov našich žiakov. Školská olympiáda je vyvrcholením školskej športovej ligy, v ktorej sme súťažili počas celého školského roka. Vyberali sme si zo 14 športov a nakoniec sme si vybrali prehadzovanú, florbal, inline korčuľovanie, stolný tenis, volejbal a mini vybíjanú.  Poslaním školskej športovej ligy bolo priviesť k športovaniu čo najviac detí. Z každého kolektívneho športu postúpilo do olypijského finále 5 najlepších družstiev a v individuálnych disciplínach to bolo 10 najlepších jednotlivcov. Vo štvrtok bojovali o medaily naši volejbalisti, ktorí skončili tesne za pódiovým umiestnením. Všetko sme si ale vynahradili v piatok, 27.5.2016, kedy si naši štvrtáci, nominovaní do pätice najlepších, vybojovali v mini vybíjanej vynikajúce 2. miesto. Reprezentovali nás Ema Baculíková, Anna Mária Bakalárová, Abigail Beblavá, Kristína Buchová, Natália Makarovová, Terézia Ovčáriková, Nikol Mikovčáková, Samuel Majiroš, Samuel Maščeník, Martin Kuchta, Denis Šimčák a  Patrik Kormoš. Štvrtákom blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí aj našim šiestakom a ôsmakom, ktorí spolu so štvrtákmi pod vedením pani učiteľky Bujňákovej a pani učiteľky Obšatníkovej tvrdo trénovali v priebehu celého školského roka. Olympiáda pokračuje až do 6. júna 2016 a my máme aj ďalšie želiezka v ohni a to hneď v dvoch individuálnych disciplínach - inline korčuľovaní a  v stolnom tenise. Všetkým našim reprezentantom budeme držať prsty a dúfame, že na slávnostnom ukončení si okrem našich úspešných štvrtákov preberú niektoré z medailí aj oni.

 • V pondelok, 30.5.2016, sa o 17:00 hod uskutoční v triedach rodičovské združenie. Prosíme triednych dôverníkov, aby sa pred samotným rodičovským združením zúčastnili stretnutia triednych dôverníkov v multimediálnej učebni na prvom poschodí. Začiatok stretnutia triednych dôverníkov je určený na 16:30 hod. Tešíme sa na stretnutie.

 • Sobota, 21.5.2016, pravé poludnie, Prešov, cyklistický štadión Velodróm. Miesto, kde sa konalo 2. kolo detského INLINE POHÁRA 2016. Na štart pretekov sa postavilo 8 členov korčuliarskeho krúžku. Naši pretekári v zostave: Michal Hrinko, Lukáš Vírostko, Viliam Vaňo, Kristián Tomčo, Martin Hrinko, William Ontko, Laura Martonová, Lea Čepkeová a Natália Baloghová, boli rozdelení do dvoch kategórií. V dvoch kolách sa museli popasovať s 2 disciplínami. Prvou disciplínou bol slalom, ktorý si naši korčuliari po prvýkrát vyskúšali ako súťažnú disciplínu. Napriek novinke však v sebe nezapreli bojovného ducha a ukázali že nič nové nie je pre nich prekážkou. Mladších chlapcov delili doslova stotiny sekundy. Dievčatá sa opäť museli postaviť na štartovnú čiaru s o štyri roky staršími súperkami. Konkurencie sa však nezľakli a bojovali zo všetkých síl. V slalome excelovala Lea Čepkeová, ale ani ostatné dievčatá sa v novej disciplíne nedali zahanbiť. Druhou disciplínou bol šprint, v ktorom naše deti len potvrdili nadobudnuté skúsenosti. V kategórii starších žiakov si druhé miesto vybojoval Michal Hrinko. V kategórii mladších žiakov sa na stupeň víťazov postavil Kristián Tomčo, druhé miesto obsadil Lukáš Vírostko a na treťom mieste sa umiestnil Viliam Vaňo. Dievčatá si síce medaile z pretekov neodniesli, ale predviedli vynikajúce výkony. Všetkým deťom patrí vďaka za odhodlanie a bojovnosť, víťazom srdečné blahoželanie a trénerom poďakovanie.

 • Dňa 16.05.2016 dozrel čas na 2. kolo školskej športovej ligy v inline korčuľovaní. Počasie nás síce zo začiatku strašilo, ale nadšencov z radov korčuliarov to neodradilo. Veľkou motiváciou pre všetkých bola možnosť zúčastniť sa na školskej olympiáde. Po rozkorčuľovaní sa deti rozdelili do troch kategórií, kde dievčatá a chlapci síce pretekali  spolu, ale hodnotení boli zvlášť. V kategórii dievčatá 1 - 2 ročník zvíťazila Lea Čepkeová, druhá bola Natália Baloghová, tretia Laura Martonová, štvrtá Júlia Revická a piata Dominika Matúšová. V kategórii chlapci 1 - 2 ročník mal víťazstvo isté Marek Sasák, ktorý bol síce jediným účastníkom vo svojej kategórii, ale na jeho výkone sa to nijako neprejavilo. Medzi žiakmi 3 – 4  ročníka patrilo prvé miesto Kristiánovi Tomčovi, druhé miesto Viliamovi Vaňovi a tretie miesto vybojoval William Ontko.  Prvé miesto v tej istej kategórii získala Anna Ráczová. V kategórii 5 - 7 ročník zvíťazil Lukáš Virostko a na druhú priečku sa postavil Michal Hrinko. Medzi dievčatami vyhrala Vanessa Janoščáková druhú priečku vybojovala Nikola Kovácsová a tretie miesto patrilo Simone Bernáthovej. Ďakujeme všetkým zúčastneným, blahoželáme ku krásnym výkonom a už sa tešíme na preteky Školskej športovej olympiády.

 • Vo štvrtok, 12.5.2016, sa tretiaci a štvrtáci učili v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici. Kde sa tam dá učiť? No predsa na dopravnom ihrisku. A prečo sa učili práve tam? Pretože bezpečný pohyb chodcov a cyklistov na pozemných komunikáciách musia mať, ako sa vraví, v malíčku. Absolvovali teoretickú časť v odbornej učebni a praktickú časť v simulovaných situáciách priamo na dopravnom ihrisku. Mali možnosť využívať chodníky pre cyklistov, svetelnú signalizáciu, nadjazd, podjazd, kruhový objazd a cestné dopravné značenie. Na záver získali cyklistické preukazy a za odmenu, že to všetko perfektne zvládli, vyšantili sa na detskom ihrisku. Takáto dopravná výchova v praxi je pre žiakov každý rok veľkým lákadlom.

 • Spevácku súťaž Slávik Slovenska poznajú žiaci veľmi dobre. Má dlhoročnú tradíciu. V tomto školskom roku nás veľmi potešili výsledky nielen školského ale najmä okresného kola. Školu reprezentovali dvaja súťažiaci a obaja boli úspešní. Vynikajúce 2. miesto si vyspievala Aurélia Čelková z II.A triedy a Oliver Kohuth zo IV.A triedy získal čestné uznanie poroty. Ďakujeme im, aj pani učiteľke Geciovej, za túto príkladnú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

 • A je to tu! Školská liga v kolieskovom korčuľovaní. Túžobné očakávanie merania si síl so spolužiakmi sa naplnilo 2. mája 2016 na ovále ZŠ Bukovecká. Zakorčuľovať si prišlo 30 žiakov základných škôl z Košíc. Početné zastúpenie mali hlavne základné školy z MČ Košice – Nad jazerom (Dneperská, Družicová, Jenisejská, Bukovecká). Ale ani deťom zo ZŠ Mateja Lechkého sa nelenilo prísť a prežiť krásne pondelkové popoludnie. Počas slávnostného otvorenia sa súťažiacim prihovorili pani riaditeľka ZŠ Bukovecká 17, Košice spolu s pani riaditeľkou CVČ. Nasledovali príhovory garanta súťaže a hlavného rozhodcu. Po úvodnej registrácii a rozdaní štartovných čísel sa pretekári mohli rozkorčuľovať, boli rozdelení do semifinálových rozjázd a preteky sa začali. Mladší žiaci mali pred sebou 1 kolo, starší sa museli popasovať s 2 kolam. Pre niekoho neboli ani 2 kolá žiaden problém, ale poniektorí siahli na dno svojich síl. Prví dvaja zo semifinálových rozjázd postúpili do finále, kde sa už súťažilo o medaile.

 • V sobotu sa členovia korčuliarskeho krúžku nášho CVČ a zároveň členovia RRTC Development zúčastnili už po niekoľký krát Večerného behu Prešovom, ktorého súčasťou boli aj korčuliarske preteky detí a to v zostave Lukáš Vírostko, Natália Baloghová, Lea Čepkeová, Laura Martonová, Júlia Revická, Viliam Vaňo, Kristián Tomčo, Michal a Martin Hrinko. Boli rozdelení do dvoch kategórii, do 10 rokov a nad 10 rokov. Preteky zvládli bravúrne a na stupeň víťazov sa postavili v nasledovnom poradí. V kategórii do 10 rokov sa na prvom mieste umiestnil Kristián Tomčo, druhý bol Viliam Vaňo a tretia priečka patrila Martinovi Hrinkovi. Medzi dievčatami v tej istej kategórii zvíťazila Lea Čepkeová, druhá bola Natália Baloghová a tretia Júlia Revická. V kategórii od 11 do 14 rokov sa na druhom mieste umiestnil Michal Hrinko a na treťom Lukáš Vírostko. Ak si myslíte, že nedeľa patrila zaslúženému oddychu, mýlite sa. Na oddych a oslavu nezostal čas, pretože v nedeľu sa v tej istej zostave, rozšírenej o Williama Ontka, postavili na štart pretekov v Spišskej Sobote, kde sa konali Majstrovstvá Slovenska v časovke. V kategórii mladších žiakov sa na prvú priečku postavil Lukáš Vírostko, druhý bol William Ontko a  tretiu priečku si vybojoval Kristán Tomčo. V kategórii starších žiakov si druhú priečku vybojoval Michal Hrinko. Dievčatá sa nedali zahanbiť v pretekoch s o tri roky staršími súperkami. Hoci sa nepostavili na pódium víťazov, patrí im vďaka za bojovnosť a odvahu. Všetkým deťom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie preteky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria