Streda 1. 4. 2015

VITAJTE!

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OKRESNÉ KOLO

  Dňa 27.3.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v CVČ na Popradskej ulici.  Najúspešnejšou reprezentantkou našej školy sa stala Viktória Sasáková z 5.A triedy, ktorá v 2. kategórii v prednese poézie získala čestné uznanie. Všetkým našim účastníkom  okresného kola ďakujeme za svedomitú prípravu a vynaložené úsilie. Zároveň im prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO – TVORIVÁ SÚŤAŽ

  Veľká noc je už tradične spojená s výrobou veľkonočných ozdôb, či maľovaním kraslíc. Už predošlé tvorivé súťaže, nás presvedčili o tom, že naše deti spolu s rodičmi dokážu vytvoriť naozaj krásne umelecké diela. Inak tomu nebolo ani teraz. Tvorivá súťaž „VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO“ je toho opäť dôkazom. Do súťaže sa zapojilo 29 žiakov 1. stupňa, ktorí s pomocou svojich rodičov vytvorili krásne práce. Žiaci mohli priniesť rôznymi technikami vyrobené veľkonočné vajíčka, ktoré boli celý týždeň vystavené v priestoroch chodby. Práce počas tohto týždňa hodnotili pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, a tiež žiaci našej školy. Ako každá súťaž, aj táto má svojich víťazov. Ocenili sme 6 prác, ktoré v hlasovaní získali najvyšší počet hlasov.

 • KAMZÍK VRCHOVSKÝ TATRANSKÝ

  Dňa 23.3.2015 naša pani knihovníčka p.Labinová zorganizovala pre našich tretiakov besedu s bývalým riaditeľom a spoluzakladateľom  košickej ZOO Ing. Karolom Semanom, milovníkom a ochranárom prírody, členom Občianskeho združenia Zachráňme tatranského kamzíka. Pán Seman je tiež zostavovateľom zborníčkov o tatranských zvieratách (kamzíkoch, svišťoch a medveďoch). Súčasťou besedy bol aj film o živote kamzíka tatranského. Žiaci sa veľa pýtali a veľa sa aj dozvedeli. Stretnutie bolo naozaj poučné. Na pamiatku dostal každý žiak pohľadnicu s obrázkom kamzíka.

 • OBVODNÉ KOLÁ VO VOLEJBALE

  Tento týždeň sa uskutočnili obvodné kolá vo volejbale chlapcov a dievčat. Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení: Pavel Matis, Jakub Ňaršanský,Kristián Nikitinskij, Martin Bobenič, Peter Brna, Samuel Kolbaský a Hugo Majdák. Družstvo dievčat hralo v zložení: Barbora Mihaľáková, Alexandra Rošková, Diana Stopková, Klaudia Glajcová, Chiara Marikovská, Daniela Straková, Simona Tižová a Zuzanan Liptáková. Chlapci obsadili 3.miesto a dievčatá si vybojovali prvenstvo aj s postupom do krajského kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  Obdobie pred Veľkou nocou už tradične zahŕňa jarné upratovanie a s ním je spojený aj náš zber papiera. Papier budeme zbierať od 18. marca 2015 (streda) do 27.marca 2015 (piatok), v čase od 7:00 do 8:00 hod a popoludní od 14:00 hod do 16:00 hod. Kartón nezbierame a papier prosíme previazať, nakoľko igelitové tašky do zberu nepatria. Víťazi z radov jednotlivcov a najúspešnejšia trieda sa už môžu tešiť na odmeny. Nezabúdajte, že ide o celoročný zber a výsledky jesenného a jarného zberu sa sčítavajú.

 • RACE FOR FUN III.

  Dňa 14.3.2015 sa tretieho finálového kola Race for fun zúčastnilo 12 detí z krúžku kolieskového korčuľovania. Naše deti sa ani v silnej konkurencii detí z Maďarska, Česka a Slovenska nestratili a dokázali zabojovať a dosiahnúť na pódiové priečky. Dievčatá Lea Čepkeová, Kornelka Pinčáková, Sára Parkanská, Veronika Tóthová a Natálka Baloghová bojovali v kategórii Nádej II. Najmladšia, ešte len 6 ročná Natálka Baloghová, dokázala udržať krok s ostatnými korčuliarmi. Celkové prvenstvo z troch kôl si nakoniec vybojovala Kornelka Pinčáková a druhá skončila Lea Čepkeová. Medzi chlapcami v kategórii Nádej I. si tretie miesto odniesol Michal Hrinko. V kategórii Nádej II. sa na tretiu priečku dostal Lukáš Vírostko a štvrtý bol Kristián Tomčo. Aj ostatní chlapci, Maťko Hrinko, Vilko Vaňo, Willko Ontko, Tobiáš Krivda, si zaslúžia pochvalu za bojovnosť a vytrvalosť pri ich prvým trojkolových pretekoch. Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ďalšie preteky.  

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN II.

  Najlepší recitátori z triednych kôl súťažili 9. marca 2015 v 2. a 3. kategórii súťaže Hviezdoslavov Kubín. Vyhrať mohli síce len najlepší, ale všetci boli víťazmi už len v tom, že svojimi výkonmi v triednych kolách si vybojovali postup. 2.kategóru tvorili žiaci 4.-6.ročníka a 3.kategóriu tvorili žiaci 7.-9.ročníka.Porota v zložení pani učiteľka Dzúrová, Korpášova a pani vedúca pobočky Knižnice mesta Košice Labinová mali neľahkú úlohu.

 • VÝCHOVNÝ KONCERT

  Dňa 9.marca 2015 sa uskutočnil pre žiakov 1.stupňa výchovný koncert. V hudobnej rozprávke Vlk a kozliatka mali žiaci možnosť dotvoriť slogan o vlkovi, čo sa sluší a čo nie, a to prostredníctvom rapu, ktorý oľubujú veľkí aj malí. Priestor dostali aj tanečníci pre svoje tanečné kreácie. Dej rozprávky ponúkol mnoho tém, o ktorých je možné rozprávať sa s kamarátmi, doma, či v škole. Koncert sa žiakom veľmi páčil.

 • LYŽIARSKY KURZ

  V dňoch 2. až 6.marca 2015 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu s ubytovaním v horskom hoteli Javorná v lyžiarskom stredisku Drienica. Prežili sme krásny týždeň, plný lyžovania, plávania, hier a súťaží. Začiatočníci zvládli základy lyžovania, niektorí z nich sa takmer okamžite zaradili medzi lyžiarsku elitu. Pokročilí lyžiari zdokonalili svoju techniku. Všetko sa to uskutočnilo bez úrazov a zranení a už teraz sa veľmi tešíme na budúci rok. Zároveň sa spolu s deťmi chceme poďakovať aj našim rodičom-sponzorom, menovite pani Bieščadovej, Glajcovej, Libiakovej a pánovi Mittelmannovi, vďaka ktorým sme súťažili vždy aj o hodnotné ceny a sladkosti. Ďakujeme.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN I.

  V stredu, 4.marca, sa popoludní stretli naši najmladší recitátori, aby predviedli svoj talent v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín.  V I. kategórii súťažili naši prváci, druháci a tretiaci. V prednese poézie sa víťazkou stala Nikolka Mikovčáková z 3.A, na druhom mieste sa umiestnila Janka Matúšová z 1.A triedy a na treťom mieste skončila Terezka Štofková  z 2.A triedy. Porota udelila aj jedno čestné uznanie Sárke Murgašovej z 3.A. V prednese prózy sme udelili viac ocenení. Víťazkou sa stala Abby Beblavá z 3.A, na druhom mieste skončila Emka Baculíková z 3.A triedy a na treťom  mieste to boli hneď dvaja žiaci. Tretie miesto si vybojoval Peťko Jožefi z 1.A a Vikinka Cimbová z 2.A triedy. Čestné uznanie získala Charlotka Uhrinová z 2.A triedy. Naše víťazky Nikolka a Abby nás budú reprezentovať v obvodnom kole koncom marca. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný umelecký zážitok.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria