Sobota 25. 4. 2015

VITAJTE!

 • MIMORIADNY OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  Z dôvodu havarijnej situácie kanalizácie v škole nebude dňa 21. a 22.04.2015 (utorok a streda) vyučovanie.  Riaditeľka školy vyhlasuje na uvedené dni riaditeľské voľno. V tieto dni sa nepodávajú ani obedy v školskej jedálni.

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2015

  V pondelok, 20.04.2015, sa v našej škole uskutočnila spevácka súťaž Slávik Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 26 víťazov triednych kôl. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali nielen svoj talent, ale aj vzťah k spevu a ľudovým tradíciám. Porota rozhodla nasledovne:

  1. kategória: 1.miesto - neudelené, 2. miesto - Nikol Mikovčáková (III.A) a Simona Manáková (I.A), 3.miesto - Abigail Beblavá (III.A) a Aurélia Čelková (I.A)

 • VYNÁŠANIE MORENY

  V pondelok, 20.04.2015, si naši prváci spoločne s deťmi z MŠ Azovská pripomenuli jarné zvyky a obyčaje nášho regiónu. Pásmom ľudových piesní a tancov sa rozlúčili so zimou a jej symbol - Morenu spoločne odniesli k Hornádu, kde ju zapálili a hodili do rieky. Prečo ? Aby zima nadobro odišla a jar aby sa rozvinula do svojej zelenej krásy. Akcia sa vydarila.

 • KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV

  Od pondelka, 13.04.2015, sme z dôvodu skvalitnenia spolupráce pripravili pre rodičovskú verejnosť konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov školy, ktoré sú v platnosti do konca školského roka 2014/15.

  Pedagogický zamestnanec

  Deň

  Konzultačné hodiny

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO PRE ŽIAKOV 5.-8. ROČNÍKA

  V stredu, 15.apríla 2015, sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka zo slovenského jazyka a literatúra a z matematiky. V tento deň budú mať žiaci 5.-8.ročníka riaditeľské voľno. Ak uvažujete o odhlásení sa z obeda a mliečnej desiaty, môžete tak urobiť najneskôr v pondelok, 13.04.2015. Žiaci 1.-4.ročníka sa učia podľa riadneho rozvrhu hodín.

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  V súvislosti s hodnotením tretieho štvrťroka školského roka pozývame rodičov a zákonných zástupcov na triedne aktívy RZ, ktoré sa uskutočnia v pondelok, 13.04.2015, so začiatkom o 17:00 hod. 

 • JARNÝ ZBER PAPIERA

  Od stredy 18.3. 2015 až do piatku 27.3.2015 prebiehal zber papiera. V jarnom zbere sme spolu nazbierali 6200 kg  papiera. Pri umiestnení jednotlivých tried v našom rebríčku rozhodoval priemerný počet kg papiera na 1 žiaka. Výsledky sú nasledovné:

  1.miesto obsadila  I.A trieda s priemerným počtom 55,67 kg papiera na žiaka. 2.miesto patrí II.A triede s priemerným počtom 43,84 kg papiera na žiaka. 3.miesto obsadila VII.A trieda s priemerným počtom 43,26 kg papiera na žiaka.

 • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ

  Finančná gramotnosť je schopnosť človeka porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. V školskom prostredí je chápaná ako kompetencia žiaka využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OKRESNÉ KOLO

  Dňa 27.3.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v CVČ na Popradskej ulici.  Najúspešnejšou reprezentantkou našej školy sa stala Viktória Sasáková z 5.A triedy, ktorá v 2. kategórii v prednese poézie získala čestné uznanie. Všetkým našim účastníkom  okresného kola ďakujeme za svedomitú prípravu a vynaložené úsilie. Zároveň im prajeme veľa úspechov v ďalších recitačných súťažiach.

 • SLEDOVALI SME ZATMENIE SLNKA

  Dňa 20. marca 2015 sa pozornosť ľudí na Zemi upriamila na pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka. Aj v našej škole  sme sa  venovali v tento deň sledovaniu  tohto astronomického javu. Žiaci od 10:50 do 11:50 hod. cez upravené sklíčka mohli sledovať  úkaz, keď Mesiac zakryl Slnko na 60 percent. Zdalo sa, akoby sa na nás Slnko usmievalo. Iní žiaci si mohli pozrieť toto nevšedné divadlo aj online počas hodín informatickej výchovy.  Nasledujúce zatmenie bude 10. júna 2021.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria