Nedeľa 23. 11. 2014

VITAJTE!

 • DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  z dôvodu ukončenia členstva v Rade školy u dvoch vašich zástupcov sa dňa 24.11.2014 o 16:30 hod, v súlade s platnou legislatívou (Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom  a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, Metodické usmernenie č. 1/2012 k postupnosti krokov súvisiacich s voľbou členov rady školy a školského zariadenia pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice), uskutočnia doplňujúce voľby do Rady školy.

 • RACE FOR FUN

  Dňa 16.11.2014 sa členovia záujmového útvaru Inline korčuľovania z nášho CVČ zúčastnili   1. kola dráhových pretekov RACE FOR FUN, ktoré sa uskutočnili v hádzanárskej hale. Štyri dievčatá - Lea Čepkeová, Natálka Baloghová, Kornelka Pinčáková, Sárka Parkanská a  štyria chlapci - Erik Üredi, Lukáš Vírostko, William Ontko, Kristián Tomčo sa postavili na štart a úspešne reprezentovali. Svojou bojovnosťou potešili trénerov i rodičov ktorí im fandili. Domov sme odchádzali s jednou striebornou medailou ktorú vybojovala Lea Čepkeová,  ale všetky deti si zaslúžia uznanie a obdiv za svoje výkony. Najmladšou účastníčkou celej súťaže bola naša Natálka Baloghová, ktorá aj napriek tomu podala krásny výkon. Všetkým patrí blahoželanie a rodičom aj poďakovanie za skvelú atmosféru.       

 • OLYMPIÁDA V SLOVENSKOM JAZYKU

  Minulý týždeň sa uskutočnilo školské kolo olympiády za účasti 12 žiakov 8. a 9. ročníka. Najúspešnejšie si počínala Miroslava Demianičová z IX.A, a ako víťazka bude reprezentovať školu v obvodnom kole. 2.miesto patrí Martinovi Libiakovi z VIII.A a na 3.mieste sa umiestnili až tri žiačky z IX.A - Katarína Kormošová, Diana Stopková a Nikola Valková. Víťazke budeme držať palce       v decembri, v ďalšom postupovom kole.

 • PASOVANIE PRVÁKOV

  Dňa 12.11.2014 bola v škole veľká slávnosť - pasovanie prváčikov. Zlatou bránou vstúpili do rozprávkového sveta, kde ich čakali kráľovná i princezná. Prváci všetkým prítomným ukázali, že v škole pracujú ako usilovné včielky - recitovali básničky, tancovali a zaspievali si aj prvácku hymnu. Pred pasovaním museli  zložiť sľub kráľovnej, že sa budú učiť a správať tak, ako sa na správneho školáka patrí. Aby na tento deň nezabudli, boli im odovzdané pasovacie dekréty. Prváci, rodičia i starí rodičia odchádzali domov s peknými spomienkami na vydarené podujatie.

 • VÝSLEDKY ZBERU PAPIERA

  V dňoch od 22.10. do 6.11.2014 prebiehal zber papiera. Do jesenného zberu sa zapojili všetky triedy a  spoločnými silami nazbierali 8979 kg papiera. Pre zostavenie rebríčka tried bol rozhodujúci počet kilogramov papiera na 1 žiaka.

  1.miesto obsadila VIII.A trieda s priemerným počtom 141,56 kg papiera na žiaka,

 • VERNISÁŽ – MČ KOŠICE NAD JAZEROM

  Že súťažiť a byť aktívny sa oplatí, o tom sa presvedčili aj Nikolka a Anička z 3.A triedy. V stredu 29.10. sa zúčastnili VERNISÁŽE VÝTVARNÝCH PRÁC, ktorú každoročne organizuje Kultúrna komisia pri Miestnom zastupiteľstve MČ Košice Nad Jazerom. Nikolka Mikovčáková si prevzala cenu za 1.miesto vo výtvarnej súťaži na tému „Čo som zažila cez prázdniny na našom sídlisku“. Anička Bakalárová si prevzala cenu za 2. miesto vo výtvarnej súťaži na tému „Medzinárodný maratón mieru - Košice 2014“. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme.

 • TRETIACI V STEEL PARKU

  V utorok, 28.10., navštívili tretiaci zábavné technické centrum STEEL PARK. Toto centrum ponúka žiakom aktívne hranie sa s exponátmi z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky, strojárenstva a ďalších. Najväčšou zaujímavosťou pre žiakov bola ťažba surovín v interaktívnom pieskovisku, ovládanie elektromagnetického žeriavu, výroba autíčka, robotický futbal, 3d kino, vlastnosti magnetu, levitujúci vláčik či fyzikálne experimenty s lektorom. Spokojné tváre detí v závere exkurzie prezrádzali, že exkurzia splnila ich očakávania.

 • HALLOWEEN U INLINE KORČULIAROV

  Dnešný tréning inline korčuliarov bol neobyčajný. Miesto detí sa na ňom zišli čarodejnice, čerti, strašidlá, kostry, múmia a ďalšie zaujímavé bytosti. Trénovalo sa, strašilo sa, i súťažilo. Vysúťažiť sa dali rôzne sladkosti a nechýbali ani halloweenske mafiny. A veru sa aj tancovalo. Že sa to na korčuliach nedá ? Mali ste sa prísť pozrieť. Ďakujeme trénerom za tento zaujímavý a netradičný tréning a už sa tešíme, aké prekvapenie si pre nás pripravia nabudúce.

 • HOVORÍME O JEDLE

  V týždni od 13. októbra do 17. októbra sa naša škola zapojila do súťaže „HOVORME O JEDLE.“ Cieľom súťaže bolo podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. V rámci súťaže bolo vyhlásených niekoľko tém, do ktorých sme sa spolu so žiakmi mohli zapojiť. Naši učitelia si pripravili aktivity a spolu so žiakmi sa v rámci jednotlivých predmetov zapojili do týchto tém: Plytvanie potravinami, Zelenina a ovocie, Mlieko a mliečne výrobky a Zdravý životný štýl. Netradičné aktivity žiakov určite zaujali, veď išlo tak trochu o netradičné vyučovanie. O takéto hodiny, je zo strany žiakov, vždy veľký záujem. Bolo zaujímavé sledovať, ako sa naši žiaci tešia z ochutnávky ovocia, či z prípravy nátierok alebo výroby masla. Môžeme skonštatovať, že to bol zaujímavý týždeň. Pozrite sa do fotogalérie a posúďte sami.

 • HALLOWEEN PARTY

  Žiacky parlament pozýva žiakov 2.stupňa na párty. Baviť sa, súťažiť a tancovať budeme v malej telocvični už zajtra, 28.10.2014, v čase od 15:00 do 17:00 hod. Nezabudnite však na prezúvky, dobrú náladu a vhodné správanie. Tešíme sa na stretnutie.   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria