Štvrtok 23. 10. 2014

VITAJTE!

 • DEŇ JABĹČKA

  Svetový deň zdravej výživy sme si v našej škole pripomenuli rôznymi aktivitami.Jednou z nich bol aj Deň jabĺčka, vo štvrtok, 16.októbra . Na desiatu si v tento deň  priniesli deti  jabĺčka, v priestoroch chodby sme si všetci spoločne zaspievali piesne  Bolo raz jabĺčko krásne a Červené jabĺčko. Do tvorivej súťaže na tému Moje najkrajšie jabĺčko sa nám podarilo zapojiť 45 žiakov na 1. stupni. Žiaci spolu so svojimi rodičmi doma vytvorili naozaj prekrásne práce na vyhlásenú tému. Porota v zložení pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, rodičov aj žiakov našej školy mala naozaj ťažkú úlohu. Práce bol naozaj krásne. Rozhodli sme sa preto oceniť 5 prác, ktoré získali od poroty najväčší počet hlasov. Na 1.mieste sa umiestnila Paťka Andraščíková z 1.A, na 2. mieste  to bola Zuzka Zelená z 1.A, na 3. mieste Janka Matúšová  z 1.A, na 4. mieste to boli dve žiačky s rovnakým počtom hlasov, Laurika Martonová a Laurika Jemelková opäť z 1.A a na 5.mieste Ellka Kruželáková z 3.A  triedy. Všetkým výhercom blahoželáme a všetkým ochotným a tvorivým rodičom ďakujeme, že spolu so svojimi deťmi vytvorili práce, ktoré všetci s úžasom obdivovali. Fotografie jednotlivých súťažných prác si môžete pozrieť vo fotoalbume.

 • ZBER PAPIERA

  Kontajner máme pristavený a zberový týždeň sa môže začať. Trvá od 22.10.2014 do 29.10.2014. Všetky podrobnejšie informácie sme uviedli v príspevku Čakáme na zberový kontajner. Preto neváhajte a začnite hneď zajtra. Čakáme vás na zadnom dvore, na ktorý je prístup priamo z Kaspickej ulice.

 • ČAKÁME NA ZBEROVÝ KONTAJNER

  Aj v tomto školskom roku sa zameriame na separáciu druhotných surovín. Štartuje celoročná súťaž ŽIAČIK - SEPARÁČIK. Prvým zberom bude zber papiera, ktorý zrealizujeme do jesenných prázdnin. Chystajte si doma balíky papiera, previažte ich špagátom a keď bude na zadnom dvore pristavený kontajner, môžete ich začať nosiť. Ráno zbierame papier v čase od 7:00 do 8:00 hod a popoludní od 14:00 do 16:00 hod. Iný termín je možné dohodnúť individuálne. Nezabudnite, že kartóny nezbierame.  

 • PRVÁCI V STEEL PARKU

  Dňa 3.10.2014 sa naši prváci zúčastnili exkurzie v zábavnom technickom centre - v Steel parku. Mali možnosť sledovať mnoho zaujímavých technických exponátov, mohli experimentovať a skúšať, ako veci fungujú. Vyskúšali si vlastnosti magnetov, odmerali si činnosť srdca i tep po záťaži. Najviac ich zaujal levitujúci vláčik a vylisované oceľové autíčko. Všetci odchádzali z exkurzie plní zážitkov a nových zaujímavých poznatkov.

 • MARATÓNSKY VÍKEND

  Prvá októbrová nedeľa patrí v Košiciach už tradične bežcom. Malí i veľkí bežci sa vydávajú na svoju trať. Naša škola bude mať zastúpenie hneď v niekoľkých disciplínach. Veľmi sa ale tešia natrať naši minimaratónci, ktorých určite prídeme v nedeľu povzbudiť a palce budeme držať aj pani učiteľke na trati polmaratónu, našim rodičom i trénerom, ktorí sa postavia na štart maratónu, polmaratónu ale aj na korčuliarsku trať. Dovidenia v nedeľu v uliciach mesta.

 • SVETOVÝ DEŇ ÚSMEVU

  Svetový deň úsmevu sa slávi vždy prvý piatok v októbri a tento rok to bolo po pätnásty raz. Sídlisko Nad jazerom sa rozhodlo zorganizovať akciu a vytvoriť živú reťaz plnú usmiatych detí okolo celej vodnej plochy jazera. Do pokusu o rekord sa zapojili všetky školy a škôlky zo sídliska, preto sme nechýbali ani my. Mali sme aj transparent plný usmievavých smajlíkov. Usmievali sme sa možno ešte viac ako oni a malého smajlíka sme nosili na oblečení celý deň. Ani sme si nemysleli, že na našom sídlisku je tak veľa školákov. Pokus o rekord sa síce nevydaril, ale o rok sa o to pokúsime znovu.

 • PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA KOŠICE

  O tom, že ani aktívny pohyb vo vode nám nie je cudzí, ste sa mohli presvedčili na Mestskej plavárni včera, keď sme už tradične prijali pozvanie na účasť v plaveckej nášho mesta. Podujatie otvoril pán primátor a plaveckí nadšenci sa pustili prekonávať 50 m alebo 100 m vzdialenosť. Naša štafeta mala 21 členov a do celkového počtu odplávaných kilometrov prispela odplávaním vzdialenosti 2,1 km. Podujatie sa nám páčilo, o rok prídeme zas.

 • CEZPOĽNÝ BEH

  Máme za sebou prvú športovú súťaž v tomto školskom roku, cezpoľný beh. Našu školu reprezentovali družstvá dievčat i chlapcov. Medailové umiestnenie získali len mladší žiaci, a to v súťaži družstiev i jednotlivcov, kde získali 3.miesto. Členmi úspešného družstva boli: Kristián Cimba - VI.A, Leon Tóth - VI.A a Ján Vašš - VII.A. V súťaži jednotlivcov spomínané 3.miesto obsadil Leon Tóth zo VI.A triedy. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme.

 • ŠTVRTÁCI V ZOO

  Aká je košická ZOO? Akú má rozlohu? Koľko druhov zveri a aký počet môže návštevník vidieť? To boli otázky, na ktoré hľadali naši štvrtáci odpovede priamo v rozsiahlom areáli záhrady. Využili krásny slnečný septembrový deň a dozvedeli sa, že svojou rozlohou je naša ZOO tretia najväčšia v Európe a je to ideálne miesto na rodinné výlety. V súčasnosti sa v nej chová asi 140 druhov a približne 1 200 zvierat. Mali šťastie vidieť zvieratá pri kŕmení a hrách, ako si bránia svoje mláďatá, šantia vo vode, či predvádzajú sa ako „filmové hviezdy“. Z informačných tabúľ, ktoré boli aj v Braillovom písme sa dozvedeli mnohé zaujímavosti, ktoré využijú vo vlastivede aj v regionálnej výchove.

 • MÁME NOVÉ ŠATŇOVÉ SKRINKY

  Dnes ráno čakalo v budove školy  na žiakov  druhého stupňa prekvapenie, nové šatňové skrinky. Naše poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu, bez ktorého by sa nám obnovu šatňových skríň nepodarilo zrealizovať. Zároveň pribudla žiakom nová zodpovednosť, postarať sa o svoju šatňovú skrinku počas celej školskej dochádzky na druhom stupni. Dôležité je nestratiť zverený kľúč, mať ho denne pri sebe, ukladať si do skrinky obuv i oblečenie a udržiavať skrinku vždy upratanú a uzamknutú. Zakazuje sa čokoľvek lepiť zvnútra i zvonku na tieto skrinky a akýmkoľvek iným spôsobom ich poškodzovať. Každé poškodenie skrinky, či stratu kľúča, hradí žiak.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria