PRESNÝ ČAS

VITAJTE!

 • Úradné hodiny na riaditeľstve školy budú z dôvodu čerpania dovoleniek len v uvedených termínoch:

  3.-14. júla 2017 v čase od 8:00 do 9:00 hod

  21.-31. augusta 2017 v čase od 8:00 do 9:00 hod

 • V čase letných prázdnin je korčuliarska dráha sprístupnená verejnosti počas pracovných dní v čase od 15:00 do 19:00 hod okrem 13.07., 18.07., 20.07., 15.08., 17.08., 22.08., 24.08. v čase od 16:30 do 17:30 hod, kedy je dráha prenajatá na tréningový proces inline korčuliarov. Všetci korčuliari sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok areálu. Prevadzkovy_poriadok_inline_drahy.pdf. Každý korčuliar musí mať prilbu a odporúčané sú aj chrániče lakťov a kolien. Vstup na dráhu je na vlastnú zodpovednosť! 

 • Deviataci opustili bránu našej školy a vybrali sa na ďalšiu etapu svojho života. Všetkým budeme držať  palce, aby sa im v ďalšom štúdiu na stredných školách darilo, aby s ľahkosťou zvládali štúdium a s prehľadom zdolávali všetky prekážky, ktoré im život postaví do cesty. VEĽA ŠŤASTIA, DEVIATACI!

 • V piatok, 30. júna 2017, sme ukončili školský rok. Prvácka báseň, rozlúčkový príhovor deviatakov, ocenenie premiantov školy, vyhlásenie žiakov, ktorí získali pochvaly riaditeľky školy PaedDr. Zuzany Zajacovej, ocenenie najaktívnejších zberateľov papiera, prázdninová pieseň v podaní tretiakov, boli krásnou slávnostnou bodkou za už uplynulým školským rokom.

 • Prváci sa rozlúčili s prvým ročníkom malou slávnosťou. Pre svojich rodičov, ktorí im po celý školský rok boli oporou, pomáhali im zdolávať prvé školské povinnosti a podporovali ich, pripravili pásmo básní, piesní aj dramatizáciu príbehu o zvieratkách. Prváci boli úžasní a svojimi výkonmi vyvolali u svojich rodičov na tvárach úsmevy ale aj slzičky dojatia. Našim prvákom budeme aj budúcom školskom roku držať palce, aby boli takí úspešní, ako v už v uplynulom školskom roku.

 • Tak a finále ŠŠL INLINE KORČUĽOVANIA máme úspešne za sebou. Všetci účastníci finále opäť preukázali športového a bojového ducha. Na všetkých finalistov sme právom pyšní. Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom prajeme veľa úspechov v tomto rozhodne (pre deti a mládež) zaujímavom športe.

 • Prváci a druháci majú už školský výlet za sebou. Navštívili sme tvorivý dom na vidieku v obci Drienovec, kde sme mali možnosť prezrieť si ceruzkové múzeum, aj rôzne iné umelecké diela vystavené v priestoroch dvora. Nakreslili sme si obrázky len za pomoci obyčajnej ceruzky. Z odpadového materiálu sme si vyrobili ježka alebo srdiečko na pamiatku. Pochutnali sme si na výbornom makovníku a čajíku. Takto posilnení sme sa vybrali pozrieť sa na jaskyňu Pytiko, v blízkosti ktorej sme mohli pozorovať voliéru pávov.

 • V rámci environmentálnej výchovy naši prváci  navštívili Centrum environmentálnej výchovy spoločnosti KOSIT v Kokšov-Bakši. Dozvedeli sa množstvo informácií o triedení a separovaní odpadu. Aj o tom ako možno zhodnocovať odpad, a tým prispieť k ochrane životného prostredia.  Počas dopoludnia mali možnosť  zábavnou formou súťažiť a pracovať v skupinách, ale aj jednotlivo. Exkurziu ukončili obhliadkou exteriéru spoločnosti Kosit.

 • Sobotňajšie dopoludnie prilákalo opäť na náš korčuliarsky ovál nadšencov inline korčuľovania. Konal sa 2. ročník súťažno-zábavného športového predpoludnia plný súťaží i voľného korčuľovania určený pre širokú verejnosť. Radi sme aj tento rok medzi nami privítali vzácnych hostí, viceprimátorku MUDr. Renátu Lenártovú, PhD., a  našu pani starostku, Ing. Mgr. Lenku Kovačevičovú, ktoré prišli podporiť myšlienku tejto rodiacej sa tradície, ktorá spája dve generácie, deti a ich rodičov. Deti aj dospelí boli za svoje výkony a súťaživého ducha odmenení medailami, tí mladší aj sladkosťou a v samotnom závere sa na niektorých usmialo šťastie a odniesli si hodnotné ceny vyžrebované v tombole. Ďakujeme všetkým účastníkom za skvelú športovú atmosféru a organizátorom za vydarené podujatie. Ešte omnoho viac fotografií si môžete pozrieť na facebooku našej školy.

 • Na základe oznamu VSD o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na deň 13. 06. 2017 oznamujeme, že obedy v školskej jedálni sa budú podávať len pre žiakov v ŠKD. Zároveň nebude v tento deň mliečna desiata. Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria