PRESNÝ ČAS

VITAJTE!

 • Vedenie školy vám úprimne ďakuje za dôveru, ktorú ste prejavili našej škole tým, že ste si pre vaše dieťa vybrali práve nás. Váš záujem znamená pre nás záväzok naďalej pokračovať v zámeroch poskytovať čo najvhodnejšie podmienky pre všestranný rozvoj vášho dieťaťa.

  Na základe usmernenia nášho zriaďovateľa vám oznamujeme, že rozhodnutia o prijatí vašich detí budeme vydávať v máji na rodičovskom stretnutí, o ktorom vás budeme, ako sme vám sľúbili, informovať prostredníctvom webovej stránky, na facebooku alebo e-mailom.

 • Pekné počasie koncom týždňa vylákalo mnoho ľudí do prírody. Členovia prieskumného tímu Bukovica sa vybrali na potulku do Zádielu. Zádielska dolina sa nachádza v NP Slovenský kras a veru bolo tu čo obdivovať. V krasovej tiesňave to boli majestátne vápencové skalné útesy, Rajská brána i najznámejšia 105 metrov vysoká Cukrová homoľa. Rozkvitli zaujímavé druhy rastlín, poletoval drobný hmyz i motýle, vo vode boli schované aj nenápadné bezstavovce. Ešte že si prieskumníci vzali so sebou pozorovacie nádobky. Bolo to všetko veľmi zaujímavé. V závere doliny potešil oddych a malé občerstvenie na chate.

 • Vo štvrtok, 12. apríla 2018, sa prváci na pozvanie škôlkarov z MŠ Azovská, zúčastnili vynášania Moreny. Tancom a spevom sa rozlúčili s tohoročnou zimou a privítali jar. To, že im v tento deň prialo aj počasie, uvidíte keď si popozeráte fotografie vo fotoalbume.

 • Naši žiaci so svojimi rodičmi nás už niekoľko rokov dokážu milo prekvapiť. Aj túto jar sa zapojili do tvorivej súťaže a vytvorili naozaj nádherné práce a dekorácie, ktorými skrášlili priestory chodby na 1. stupni našej školy. Práce s najväčším počtom hlasov boli odmenené diplomom a vecnými cenami.

  VYHODNOTENIE:

  1. miesto – Nela Filipová (2. A) = 12 hlasov, 2. miesto – Laura Martonová (4. A) = 11 hlasov, 3. miesto – Lenka Filipová (2. A), Nina Magurová (2. A), Rebeka Zemanová (2. A), Karin Szottová (4. A), Zoja Kmecová (1. A) = 8 hlasov

 • V dňoch 6. a 7. apríla 2018 sme privítali v našej škole škôlkarov - našich budúcich žiakov. Kreslenie, recitovanie, spievanie, poznávanie geometrických tvarov, niektorých čísel, čí písmen bolo pre nich hračkou. Svojou šikovnosťou nás presvedčili, že o pár mesiacov môžu spokojne zasadnúť do školských lavíc. Každý z nich odchádzal domov s darčekom, ktorý im bude pripomínať tento deň. Tešíme sa na vás - budúci naši prváci!

 • V pondelok, 16.04.2018, realizujeme u vybraných žiakov 9.ročníka medzinárodné testovanie PISA 2018.

 • O výsledkoch školského kola tejto obľúbenej recitačnej súťaže sme vás už informovali. Chceme sa ale pochváliť úspechmi, ktoré dosiahli naše dievčatá v okresnom kole. V 1.kategórii získala Čestné uznanie Katarína Nezvalová z II.A triedy a v 3.kategórii sa na 3.mieste umiestnila Sára Páralová z VIII.A triedy. Z dosiahnutých úspechov sa tešíme spolu s nimi, blahoželáme im a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

 • V stredu popoludní sa fanúšikovia spoločenských hier stretli, aby sa spolu zahrali a zasúťažili. A nebolo ich málo. Prišlo ich spolu 37. Najpočetnejšie zastúpenie mala II.A trieda. Ktoré hry sa hrali? Investor, človeče, piškvorky, dáma, šach, domino, dáma, mlyn, i logik. Že ich nepoznáte? Kto chcel, naučil sa hrať aj tie, ktoré doteraz nepoznal. Každý si prišiel na svoje a väčšina si zmerala sily s kamarátmi vo viacerých hrách. Spoločne sa pritom zhodli, že naživo s kamarátmi je to lepšie, ako keď sa hrajú sami na počítači.

 • Tlačivá k zápisu nájdete na stránke v sekcii TLAČIVÁ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria