PRESNÝ ČAS

VITAJTE!

 • Od pondelka, 25.9.2017, začína činnosť v záujmových útvaroch nášho CVČ pri ZŠ Bukovecká 17, Košice. Tešíme sa na prvé stretnutia s vami. Oneskorenci, ktorí ešte nestihli odovzdať prihlášky, môžu tak urobiť najneskôr v pondelok.

 • V rámci Európskeho týždňa športu sme pripravili pre priaznivcov aktívneho pohybu na kolieskach v poradí už tretie súťažno-zábavné popoludnie pod názvom Ocko, mami, zakorčuľujte si s nami. Stretneme sa vo štvrtok, 28.9.2017, o 15.30 hod na našej korčuliarskej dráhe. Malí i veľkí, všetci ste vítaní. Dôležitá je ale bezpečnosť, preto prilba je povinná a chrániče kolien a lakťov sú odporúčané. Informácie nájdete aj na výveske vo vestibule školy.

 • Rodičovské združenie v spolupráci so základnou školou pripravilo prvé stretnutie rodičov v tomto školskom roku. Uskutoční sa dnes, 18.9.2017, so začiatkom o 16:30 hod. Tešíme sa na stretnutie.

 • V piatok, 8. septembra, absolvovali žiaci 1. stupňa DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE. Prechádzku okolo jazera doplnili stanovištia,  na ktorých sa žiaci dozvedeli niečo o poskytovaní prvej pomoci, o určovaní svetových strán, o pravidlách cestnej premávky. Na jednom zo stanovíšť si deti aj zašportovali. Krásne slnečné počasie a dobrá nálada účastníkov krásne doplnili tento piatkový deň strávený mimo školských lavíc.

 • V pondelok, 4. septembra,  sme opäť otvorili bránu našej základnej školy. Našim prvákom prajeme veľa radosti z každého dňa prežitého v našej škole, aby sa rýchlo spriatelili s písmenkami a číslami, aby si medzi svojimi spolužiakmi našli veľa nových kamarátov. Všetkým našim žiakom prajeme úspešný štart v novom školskom roku, pevnú vôľu pri učení a získavaní nových vedomostí i zručností. Nezabúdajme však, že dobrá škola nezahŕňa len vzdelávanie,  ale znamená aj dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale aj uvedomenie si svojich povinností.

 • Školský rok sa slávnostne začne síce až v pondelok, ale priaznivci behu sa už v piatok večer 1.9.2017 stretli na šiestom ročníku prestížneho behu Košice Night Run 2017. Presne o dvadsiatej sa ich po Hlavnej ulici rozbehlo viac ako 1600, vrátane žiakov. Nechýbali ani naši žiaci a vydali sa na trať behu, v ktorom zabehli jeden okruh v dĺžke 5 km. Podujatie sa vydarilo a atmosféru sme zachytili na fotografiách vo fotoalbume. Ak ste zaváhali, nezabudnite, že o rok je tu Night Run opäť. Rezervujte si v kalendári 7. september 2018 a nezabudnite sa prihlásiť pani učiteľke včas. 

 • Nový školský rok začína v pondelok, 4. septembra 2017. So svojimi triednymi učiteľmi sa žiaci stretnú o 8.00 hod v triedach a potom už budeme spoločne pokračovať slávnostným otvorením školského roka 2017/18. V tento deň ešte nie je v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Záujemci sa môžu prihlásiť u vedúcej školskej jedálne. Riadne vyučovanie sa začne v utorok, 5. septembra 2017, podľa nového rozvrhu. Tešíme sa na stretnutie s vami.

 • Úradné hodiny na riaditeľstve školy budú z dôvodu čerpania dovoleniek len v uvedených termínoch:

  3.-14. júla 2017 v čase od 8:00 do 9:00 hod

  21.-31. augusta 2017 v čase od 8:00 do 9:00 hod

 • V čase letných prázdnin je korčuliarska dráha sprístupnená verejnosti počas pracovných dní v čase od 15:00 do 19:00 hod okrem 13.07., 18.07., 20.07., 15.08., 17.08., 22.08., 24.08. v čase od 16:30 do 17:30 hod, kedy je dráha prenajatá na tréningový proces inline korčuliarov. Všetci korčuliari sú povinní dodržiavať prevádzkový poriadok areálu. Prevadzkovy_poriadok_inline_drahy.pdf. Každý korčuliar musí mať prilbu a odporúčané sú aj chrániče lakťov a kolien. Vstup na dráhu je na vlastnú zodpovednosť! 

 • Deviataci opustili bránu našej školy a vybrali sa na ďalšiu etapu svojho života. Všetkým budeme držať  palce, aby sa im v ďalšom štúdiu na stredných školách darilo, aby s ľahkosťou zvládali štúdium a s prehľadom zdolávali všetky prekážky, ktoré im život postaví do cesty. VEĽA ŠŤASTIA, DEVIATACI!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice
  Bukovecká 17, 040 12 Košice
 • 055/7295478 - škola
  055/7295479 - školská jedáleň

Fotogaléria